Döviz Rezerv Yönetimi

Döviz Rezerv Yönetimi

Bilindiği üzere, döviz rezervlerinin seviyesi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, karşılaşılabilecek iç ve dış şokların olumsuz etkilerinin giderilmesinde, dış borç servisinin düzenli olarak gerçekleştirilmesinde ve uluslararası finans çevreleri ile uluslararası piyasalarda ülkeye duyulan güvenin artmasında önemli etkiye sahiptir. Bu nedenle, Merkez Bankası 2002 yılından itibaren rezerv biriktirme politikası yürütmüş ve bu süreçte döviz rezervlerinin seviyesi önemli artış göstermiştir.

Döviz kuru rejimi ve para politikalarının etkin olarak uygulanmasında, temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankasına önemli bir esneklik ve manevra alanı sağlayan döviz rezervlerinin, basiretli şekilde yönetilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Merkez Bankası Kanunu’nda rezerv yönetimindeki öncelikler açık olarak belirtilmiş, döviz rezervlerinin sırasıyla güvenli yatırım, likidite ve getiri öncelikleri dikkate alınarak belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yönetileceği hükme bağlanmıştır.

İLGİLİ BAĞLANTILAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Döviz Rezerv Yönetimi


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40