PİYASALAR

PİYASALAR

Para ve kur politikasının yürütülmesinden sorumlu olan Merkez Bankası para ve döviz piyasalarında etkin rol oynamaktadır.

Banka, para arzını ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacıyla açık piyasa işlemleri gerçekleştirmektedir. Merkez Bankası ayrıca bankacılık sistemindeki Türk lirası likiditesinin etkin dağılımını sağlamak ve nihai kredi mercii fonksiyonu çerçevesinde bankacılık sistemine likidite sağlamakla sorumludur.

Merkez Bankası para politikası ilkeleri çerçevesinde, kabul finansmanı dışında Türk lirası reeskont ve avans işlemleri gerçekleştirmek, devlet iç borçlanmalarını gerçekleştirmek ve para ve kur politikaları çerçevesinde döviz ve efektif işlemleri gerçekleştirmekle görevlidir. Merkez Bankası ülke döviz ve altın mevcutlarını etkin bir biçimde yönetmekte, uluslararası piyasalarda alınan pozisyonlardan doğan piyasa, kredi, likidite ve operasyon risklerinin kaynaklarını belirlemekte ve bu riskleri değerlendirerek yönetimini gerçekleştirmek üzere uygun risk politikalarını oluşturmaktadır.

İLGİLİ BAĞLANTILAR

Temel Likidite ve Kur Politikalarına İlişkin Kararlar

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40