PARA POLİTİKASI

PARA POLİTİKASI

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacına ulaşmak için 2006 yılından itibaren açık enflasyon hedeflemesi rejimi uygulamaktadır.

Enflasyon hedeflerine ulaşmak için politika faizleri ve diğer para politikası araçları kullanılarak toplam talep ve enflasyon beklentileri yönetilmektedir. Enflasyon hedeflemesi rejiminde Merkez Bankasının yayımladığı enflasyon tahminleri de enflasyon beklentilerini yönlendirmek açısından önemli bir araçtır. Merkez Bankasının enflasyon tahminleri Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanan Enflasyon Raporu ile açıklanmaktadır.

Türkiye'de politika faizlerine dair kararlar takvimi önceden açıklanmış olan aylık toplantılarda, yedi üyeden oluşan Para Politikası Kurulu tarafından alınmaktadır. Para Politikası Kurulu kararları toplantının yapıldığı gün saat 14.00'te, toplantıda yapılan değerlendirmeleri içeren toplantı özeti ise beş iş günü içerisinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

Merkez Bankası, temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya ilave olarak finansal sistemde istikrarı sağlayıcı tedbirleri almakla da görevlendirilmiş bulunmaktadır. Bu doğrultuda Banka, küresel dengesizliklerin bir yansıması olarak ortaya çıkan makro finansal riskleri kontrol altında tutabilmek amacıyla, 2010 yılının sonlarından itibaren enflasyon hedeflemesi rejimini geliştirerek yeni bir para politikası stratejisi oluşturmuştur.

Bu yeni çerçeve dâhilinde Banka, fiyat istikrarını sağlamayı temel amaç olarak muhafaza ederken, makro finansal istikrarı da koşulların elverdiği ölçüde dikkate almaya başlamıştır. Birden fazla amaca yönelik olarak uygulanan para politikasının gerektirdiği araç çeşitliliğini sağlamak amacıyla, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yanı sıra Banka bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesindeki Repo-Ters Repo Pazarında uygulanmakta olan gecelik borç alma ve borç verme faizleri arasında oluşan faiz koridorunun ve zorunlu karşılıkların bir arada kullanıldığı bir politika bileşimi uygulanmaktadır.

İLGİLİ BAĞLANTILAR

Enflasyon Raporu
Para ve Kur Politikası Metinleri
Parasal Aktarım Mekanizması Kitapçığı

Yıllık Rapor

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40