ÖDEME SİSTEMLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİ

Ödeme sistemleri, katılımcıları arasında fon veya menkul kıymet aktarımını sağlayan araç, süreç ve kurallar bütününden oluşmaktadır.

6493 sayılı ''Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun''a göre ödeme sistemi, üç veya daha fazla katılımcı arasındaki transfer emirlerinden kaynaklanan fon aktarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan takas ve mutabakat işlemleri için gerekli altyapıyı sunan ve ortak kuralları olan yapı olarak tanımlanırken; menkul kıymet mutabakat sistemi, üç veya daha fazla katılımcı arasındaki transfer emirlerinden kaynaklanan menkul kıymet aktarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan takas ve mutabakat işlemleri için gerekli altyapıyı sunan ve ortak kuralları olan yapı olarak tanımlanmaktadır. Ancak uygulamada ödeme sistemleri ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin hepsi için ödeme sistemi ifadesi kullanılabilmektedir. Bu web sitesinde geçen ödeme sistemleri ifadesi kolaylık açısından her iki ifadeyi de kapsamaktadır.

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR
Ödeme Sistemleri - Türkiye'de Ödeme Sistemleri Kitapçığı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40