BANKNOTLAR

BANKNOTLAR

Türkiye'de banknot basma yetkisi Merkez Bankasına aittir.

Para basma yetkisi geçmişten günümüze kadar her dönemde önemli bir ayrıcalık olarak değerlendirilmiştir. Anayasa'nın 87. maddesine göre, para basılmasına karar verilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri arasındadır. Meclis banknot ihracına ilişkin yetkisini, Merkez Bankasına devretmiştir. Bu yetki, halen yürürlükte olan Merkez Bankası Kanunu'nda da yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nde 5 Aralık 1927 tarihinde birinci emisyon grubunda (E1) ilk banknotlarını tedavüle çıkarıncaya kadar, Osmanlı İmparatorluğu'ndan devralınan "Evrak-ı Nakdiye"ler kullanılmıştır. E1 emisyon grubu banknotlar 1 Kasım 1928 tarihindeki Harf Devrimi'nden önce bastırıldığı için ana metinleri eski yazı ile yazılmıştır. Latin alfabesiyle bastırılan banknotlar ise ikinci emisyon grubu (E2) olarak 1937 yılından itibaren dolaşıma çıkarılmıştır. Bu grubu E3'ten sonra E9'a kadar gelen diğer emisyon grupları izlemiştir.

E1-E7 emisyon grubu banknotları Türk lirası cinsinden, E8 emisyon grubu banknotları 1 Ocak 2005 tarihinde paramızdan 6 sıfır atılarak Yeni Türk lirası cinsinden ve E9 emisyon grubu banknotları ise 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, yenilenen tasarımları, değişen boyutları ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile Türk lirası cinsinden dolaşıma çıkarılmıştır.

Banknotlar 1958 yılından bu yana Merkez Bankası bünyesindeki Banknot Matbaası tarafından üretilmektedir. Köklü bir birikim gerektiren her türlü tasarım, kalıp ve baskı işlemleri Matbaanın kendi kadro ve olanaklarıyla gerçekleştirilmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40