İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (TAKASBANK)

Paylaş
Yazdır

Takasbank (https://www.takasbank.com.tr/tr); Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ile Borçlanma Araçları Piyasası nezdinde gerçekleşen işlemlere ilişkin takas ve mutabakatın yapıldığı iki sistemi işletmektedir: Pay Piyasası Takas Sistemi ve Borçlanma Araçları Piyasası Takas Sistemi.

Borsa İstanbul A.Ş. üyelerinin alım satım işlemlerinden doğan menkul kıymet teslim etme ve alma işlemleri, Takasbank aracılığı ile gerçekleşir. Aynı zamanda söz konusu üyelerin, alım satıma konu olan menkul kıymet karşılığındaki ödemeler taraflar arasında yine Takasbank aracılığıyla hesaben sonuçlandırılır.

Takasbank'a, Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi işleticisi olarak faaliyet izni verilmiş ve söz konusu Karar, 19 Haziran 2015 tarih ve 29391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.