Hazine İhale İşlemleri

Hazine İhale İşlemleri

Merkez Bankası, Merkez Bankası Kanunu ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Hazinenin mali ajanı sıfatıyla Hazine adına, devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihalelerini fiilen gerçekleştirmektedir.

Hazine ihale işlemleri genel olarak pazartesi ve/veya salı günleri düzenlenmektedir. Hangi haftalar ihale düzenleneceği bilgisi, Hazinenin ay sonları itibarıyla gelecek 3 aya ilişkin olarak yayımladığı "İç Borçlanma Stratejisi" dokümanında yer almaktadır. İhalelere ilişkin detay bilgiler ise, ihaleden en az bir iş günü öncesinde Hazine tarafından kamuoyuna duyurulmakta olup, söz konusu duyurulara Hazine Müsteşarlığının Genel Ağ sitesinden ulaşılabilmektedir.

 


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40