Hazine İşlemleri

Hazine İşlemleri

Hazine işlemlerinin genel çerçevesi, Merkez Bankası Kanunu ile belirlenmiştir. Buna göre Banka hükûmetin mali ve ekonomik müşavirliğini yapar. 

I- Mali ve Ekonomik Müşavirlik:

Merkez Bankası, hükûmetin mali ve ekonomik istişare organıdır. Bu sıfatla Merkez Bankası, para ve kredi politikası konusunda hükûmetçe incelenmesi istenilecek hususlar hakkında mütalaa beyan eder.

II- Mali Ajanlık:

Devletin milletlerarası mali ve iktisadi münasebetlerinde Merkez Bankasına, Hükûmetin mali ajanlığı verilebilir.

Merkez Bankası, her nevi devlet iç borçlanma senetlerinin mali servisini, özel kanunlara veya bunlara dayanan kararlara göre kambiyo denetlemesini ve dış ticaret rejimi tatbikatını veya benzeri işlemleri yapmakla görevlendirilebilir. Bu sıfatla yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü şahıslar tarafından Merkez Bankasına sorumluluk tevcih edilemez.

İlgili Bilgi ve Veriler

Yatırımcılar İçin Bilgiler

İhale Yöntemi ile Satılan Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri

Devlet İç Borçlanma Senetleri Değişim İhaleleri

Devlet İç Borçlanma Senetleri Geri Alım İhaleleri

Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarının Gösterge Niteliğindeki Günlük Değerleri

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40