Gösterge Kurlar ile Bilgi Amaçlı Kurların Hesaplanması ve İlanı

Gösterge Kurlar ile Bilgi Amaçlı Kurların Hesaplanması ve İlanı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her iş günü saat 15.30'da gösterge niteliğinde kurlar belirlenmektedir.

Gösterge Niteliğindeki Kurların Belirlenme Esasları:

2 Ocak 2015 tarihinden itibaren 1 ABD doları karşılığında Türk Lirası döviz kurunun belirlenmesinde,  10.00-15.00 arasında aşağıdaki tabloda gösterilen saatlerde toplam 6 defa, bankalararası döviz piyasasında 1 ABD doları karşılığında Türk Lirası kotasyon veren bankaların alım ve satım fiyatlarının ortalamalarının ortalaması "orta değer" olarak tespit edilmekte, söz konusu orta değere iskonto ve prim uygulanarak 1 ABD doları alış ve satış kurları belirlenmektedir.

Kur Ortalamaları Hesaplama Saatleri:

10.00 Birinci Ortalama
11.00 İkinci Ortalama
12.00 Üçüncü Ortalama
13.00 Dördüncü Ortalama
14.00 Beşinci Ortalama
15.00 Altıncı Ortalama

Benzer şekilde diğer döviz kurları için de, uluslararası piyasalardaki çapraz kurların  10.00-15.00 arasında alınan 6 değerinin aritmetik ortalaması ABD doları orta değerine uygulanarak diğer döviz kurları için de orta değerler hesaplanmakta, her bir döviz kuru için belirlenen orta değerlere iskonto ve prim uygulanarak ilgili döviz kurlarının döviz alış ve döviz satış değerleri belirlenmektedir.

Kamuoyunu bilgilendirmek açısından, yukarıdaki tabloda yer alan saatlerde belirlenen bankalararası döviz piyasasında 1 ABD doları karşılığında TL kotasyon veren bankaların alım ve satım fiyatlarının ortalamalarının ortalamaları ile ABD doları/euro çapraz kurları, ertesi iş günü Merkez Bankası Genel Ağ sitesinde Piyasa Verileri bölümünde ilan edilmektedir.

Her iş günü belirlenen Merkez Bankası gösterge niteliğindeki döviz ve efektif alış satış kurları Genel Ağ sitesinde 15.30'da ilan edilmekte ve ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır.

Bu kurlar hiçbir kişi ve kurumu bağlamamakta, belirlendikleri günü takip eden iş günü Merkez Bankası tarafından bazı gişe işlemlerinde ve muhasebe amaçlı olarak kullanılmaktadır. Merkez Bankası dışındaki gerçek ve tüzel kişiler arasındaki işlemlerde hangi kurun uygulanacağı hususu ise tamamen bu kişilerin kendi iradelerindedir.

Diğer taraftan resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan günlerde gösterge kur belirlenmemektedir.

Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Döviz Kurları:

Merkez Bankası tarafından alım satıma konu olmayan, dolayısıyla gösterge niteliğinde Türk lirası karşılıkları belirlenmeyen bazı dövizlerin Türk lirası karşılıkları da günlük olarak hesaplanıp Merkez Bankası Genel Ağ sitesinde ilan edilmektedir.

KURLAR

1996 Sonrası Kurlar

1950 Sonrası Döviz Kurları

Reel Efektif Döviz Kuru

En Son İş Günü Açıklanan Gösterge Niteliğindeki Kurlar Listesi

Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Döviz Kurları

Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Döviz Kurlara İlişkin Basın Duyurusu


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40