Açık Piyasa İşlemleri

Açık Piyasa İşlemleri

Merkez bankaları açık piyasa işlemleri ile kısa vadeli faiz oranlarının belirlenen düzeylerde oluşmasını sağlamakta ve finansal piyasalardaki likiditeyi düzenlemektedir. Açık piyasa işlemlerinin genel çerçevesi, Merkez Bankası Kanunu’nun 52. ve 56. maddeleriyle belirlenmiştir.

Merkez Bankası, para politikasının hedefleri çerçevesinde, para arzının ve ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, Türk lirası karşılığında menkul kıymetlerin kesin alım satımı, geri alım vaadi ile satımı, geri satım vaadi ile alımı ve Türk lirası depo alınması ve verilmesi gibi açık piyasa işlemlerini yapabilir, ayrıca bu işlemlere aracılık edebilir.

Açık piyasa işlemleri ile ilgili usul ve esaslar, bu işlemlere konu olacak yüksek likiditeye sahip ve az riskli araçlar Merkez Bankası tarafından belirlenir. Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde kendi nam ve hesabına vadesi 91 günü aşmayan, ikincil piyasada alınıp satılabilen likidite senetleri ihraç edebilir. Merkez Bankasının geri alım vaadi ile satım (ters repo) ve geri satım vaadi ile alım (repo) işlemleri ile Türk lirası depo işlemlerinin anlaşma süresi 91 günü aşamaz. Merkez Bankası, TCMB Kanunu 52 inci madde kapsamına giren işlemlerle ilgili kurum ve kuruluşları işlemin özelliğini göz önünde bulundurarak tespit etmeye yetkilidir

Açık piyasa işlemleri, yalnızca para politikası amaçları için yürütülür ve Hazineye, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlara kredi sağlamak amacıyla yapılamaz. Merkez Bankası, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarını birincil piyasadan satın alamaz.

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR

Para ve Kur Politikası

Temel Likidite ve Kur Politikalarına İlişkin Kararlar

Mevzuat

Türk Lirası İşlemleri Uygulama Talimatı

APİ Repo İhalelerinde Menkul Kıymet Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Talimat

TCMB Kanunu

Veriler

Fazla Rezerv

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40