Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM)

Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM)

Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM), çeklerin bankalar arasında hesaben tesviyesini sağlamak amacıyla 1985 yılında kurulmuştur. BTOM’da çek takası işlemleri elektronik ortamda çeke ilişkin bilgilerin iletilmesi esasına dayanılarak yapılmaktadır.

BTOM’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkartılan Tebliğ esaslarına uygun Türk lirası çekler işleme alınmaktadır. Sistem netleştirme esasına göre çalışmaktadır. Bünyesinde çekle işleyen hesapları bulunan ve bankalararası takas odası kurulu yerlerde şubeleri olan bankalar, bankalararası takas odalarının faaliyetlerine en az bir şubeleri ile katılmak zorundadırlar.

BTOM'a, Bankamızın 12 Haziran 2015 tarih ve 10162/19761 sayılı Kararı ile ödeme sistemi işleticisi olarak faaliyet izni verilmiş ve söz konusu Karar 19 Haziran 2015 tarih ve 29391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

19 Haziran 2015 tarih ve 29391 sayılı Resmi Gazete


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40