Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM)

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM)

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) banka kartları ve kredi kartlarının takas ve mutabakatını sağlamak üzere tüzel bir kişilik olarak 1990 yılında kurulmuştur. BKM aracılığıyla bankalar birbirleri adına yaptıkları kredi kartı ve banka kartı ödemelerinin takasını ve mutabakatını sağlamaktadır.

BKM’de yapılan netleştirme sonucu oluşan borçların mutabakatı Merkez Bankası İstanbul Şubesi nezdinde bulunan hesaplar üzerinden gerçekleşir. Türkiye’deki banka ve kredi kartları 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu Kanun çerçevesinde, banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılması, kullanımı, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esaslar düzenlemekte olup, bu kapsamda kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışması sağlanmaktadır.

BKM'ye, Bankamızın 12 Haziran 2015 tarih ve 10159/19758 sayılı Kararı ile ödeme sistemi işleticisi olarak faaliyet izni verilmiş ve söz konusu Karar 19 Haziran 2015 tarih ve 29391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

19 Haziran 2015 tarih ve 29391 sayılı Resmi Gazete


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40