Banka Dışı Finansal Kuruluşlar İstatistikleri

Banka Dışı Finansal Kuruluşlar İstatistikleri

Veri (Tablolar)

Banka Dışı Finansal Kuruluşlar İstatistikleri, Finansal Kiralama, Faktoring ve Tüketici Finansman Şirketleri, Aracı Kurumlar ve Para Piyasası Fonları dışında kalan Yatırım Fonlarından oluşan Finansal Aracılar ile Sigorta Şirketlerinin finansal ve finansal olmayan varlık ve yükümlülüklerinin sektörel dağılımlarını içermektedir.

Üçer aylık dönemler itibariyle yayımlanan bu sektörel bilançolar yardımıyla uluslararası standartlarda karşılaştırılabilir, güvenilir, kaliteli istatistiklerin üretilmesi amaçlanmaktadır.

Sorularınız ve geri bildirimleriniz için:

e-posta: parasal.veriler@tcmb.gov.tr

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR

Veri Yayımlama Takvimi

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40