Aylık Para ve Banka İstatistikleri

Aylık Para ve Banka İstatistikleri

Parasal Gelişmeler

Veri (Tablolar)

Aylık Para ve Banka İstatistikleri; Merkez Bankası ve bankaların para, mevduat ve diğer parasal yükümlülüklerini, bu kurumlar tarafından kullandırılan kredileri ve yurt dışı ile olan pozisyonlarını gösteren stok bir veri topluluğudur. Merkez Bankası ve bankaların özgün bilançoları, sektörel bilançoları ile mevduat, kredi ve menkul kıymet kalemlerine ait vade, tür ve sektör ayırımlarındaki detay istatistiki tablolar ile parasal durum ve para arzı büyüklüklerini gösteren tablolardan oluşmaktadır. Aralık 2017 döneminden başlamak üzere sunum değişikliğine gidilerek “Parasal Gelişmeler” özetinin yayımına başlanmıştır. Para ve banka istatistiklerine ait tüm zaman serilerine EVDS üzerinden ulaşılabilmektedir.

 


Sorularınız ve geri bildirimleriniz için:

e-posta: e posta adresi

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR

 

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi

Veri Yayımlama Takvimi

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40