Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU GELİŞMELERİ

EKİM 2017

 

  • 2017 Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre % 8,4 oranında artışla 233,5 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 15,4 oranında artışla 667,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2016 yıl sonunda –363,1 milyar ABD doları iken 2017 Ekim sonunda –434,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre % 10,8 oranında artışla 117,8 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 6,8 oranında artışla 73,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre % 6,8 oranında artışla 32 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre % 25,9 oranında artışla 178,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 
  • Portföy yatırımları 2016 yıl sonuna göre % 23,2 oranında artarak 176,2 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre % 40,8 oranında artışla 50 milyar ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 17,8 oranında artışla 31,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 14,2 artışla 44,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 yıl sonuna göre % 6,5 oranında artarak 313,2 milyar ABD doları olmuştur. Diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yıl sonuna göre % 18,3 oranında azalışla 0,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2016 yıl sonuna göre % 9 oranında artışla 33,2 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 4,5 oranında azalarak 11,6 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 1,9 oranında artışla 89,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 7,9 oranında artışla 108,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40