BIS-Tezgahüstü Döviz ve Türev Piyasaları Anketi

BIS-Tezgahüstü Döviz ve Türev Piyasaları Anketi

Veri (Tablolar)

 

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) 1989 yılından itibaren, bankalarca borsalar dışında (over the counter-OTC) gerçekleştirilen döviz ve türev piyasalarındaki büyüklüğü ölçmeyi hedefleyen ve 3 yılda bir tekrarlanan bir anket düzenlemektedir. Ankette toplanılan veriler, geleneksel döviz piyasası işlemleri (spot döviz işlemleri, outright forwardlar, döviz swapları) ile para ve faiz türev işlemlerini içermektedir. Anket, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm nisan ayında yapılmakta olup, bankalarca kendi nam ve hesaplarına veya kendileri namına ancak müşterileri hesabına gerçekleştirilen döviz ve türev işlemlerin ay içindeki günlük işlem hacmini ölçmeyi hedeflemektedir. Haziran ayında yapılan ikinci bölümde ise, söz konusu türev işlemlerin bakiyeleri ölçülmektedir. Haziran ayı anketi bankaların yurt içi ve yurt dışı şubeleriyle konsolide verilerini içermekte, nisan ayı anketi ise konsolide olmayan veriler üzerinden hazırlanmaktadır.

İLGİLİ BAĞLANTILAR

Veri Yayımlama Takvimi

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40