Zorunlu Karşılığa Tabi Katılım Fonları

Zorunlu Karşılığa Tabi Katılım Fonları

Katılım Bankaları, 5411 sayılı Kanunla değişik 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 40-II maddesi gereğince, esas ve şartları 1.11.2005 tarih, 25983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankacılık Kanunu'na göre Zorunlu Karşılıklar Hakkında 2005/1 Sayılı Tebliğle belirlenen yükümlülükleri için Merkez Bankası nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedir.

Aşağıdaki tablo, Katılım Bankalarının, zorunlu karşılığa tabi yükümlülükleri arasında yer alan ve söz konusu tebliğe ilişkin uygulama talimatları eki cetvellere göre Merkez Bankası'na gönderdikleri katılma fonları bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır.

Zorunlu karşılığa tabi katılma fonları; gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarını (yurtiçi bankaların hesapları hariç) ve katılım bankalarını yurtdışı şubeleri adına Türkiye'den topladıkları fonları içermektedir.

 

Zorunlu Karşılığa Tabi Katılım Fonları

Metaveri

Veri

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40