Muhabir Hesaplar

Muhabir Hesaplar

Muhabir Hesaplar – Döviz Efektif Transfer İşlemleri

Bankamız döviz transferi işlemlerini nezdlerinde hesabımız bulunan muhabir bankalar aracılığı ile sürdürmektedir. Yurt dışı muhabirlerimiz nezdinde cari hesap, yatırım hesabı ya da özel hesap olmak üzere üç tür hesap açılabilmektedir. Bankamız, rezerv yönetimi dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ödemeler, Hazine’nin dış borç ödemeleri, nezdimizde hesabı bulunan genel ve katma bütçeli dairelerin yurt dışı transferlerine ilişkin ödemeler, muhabirlerimiz nezdindeki cari hesaplardan yapılmakta, yurt dışından alınan krediler, Hazine’nin yurt dışı tahvil işlemlerinden elde edilen dövizler de söz konusu hesaplara muhabirlerimiz tarafından alacak kaydedilmektedir.

Döviz transferleri iki şekilde sonuçlanmaktadır. Bunlardan ilkinde gönderilen döviz gönderilen kurumun hesabında kalmakta, ikincisinde kuruma efektif olarak ödenmektedir. Söz konusu döviz transfer işlemleri hesaplarda “kaydi” olarak işlem görmektedir.

Paranın fiziksel olarak transferi ise döviz karşılığı efektif ya da efektif karşılığı döviz işlemleri olarak gerçekleştirilmektedir. Efektifin elde tutma maliyeti yüksek olduğundan Şubelerimiz kasalarında bulunan efektiflerin ihtiyaçtan fazla olması halinde, söz konusu efektifler yurt dışına gönderilmekte, paranın nakit olarak tutulmasının maliyetini yansıtan belli bir iskonto oranından karşılığı döviz olarak muhabir hesaplarımıza alacak verilmektedir. Yine aynı şekilde Şubelerimizde efektif ihtiyacı olduğunda Bankamızca döviz ödemesi yapılıp karşılığında efektif talep edilmekte ve ilgili para birimi için belli bir iskontoyla dövizden efektife dönüşüm sağlanmaktadır.

Merkez Bankasının TL Karşılığı Döviz Satması

Merkez Bankasının TL Karşılığı Döviz Satması

Sistemin İşleyişindeki Tüm Ödemeler, Ödeme Talimatları ile Hesaben Yapılmakta Olup Herhangi bir Efektif Hareketi Söz Konusu Olmamaktadır.

Merkez Bankasının Döviz Karşılığı Döviz Satması, Örneğin EURO satıp USD Alması

Merkez Bankasının Döviz Karşılığı Döviz Satması, Örneğin EURO satıp USD Alması

Sistemin İşleyişindeki Tüm Ödemeler, Ödeme Talimatları ile Hesaben Yapılmakta Olup Herhangi bir Efektif Hareketi Söz Konusu Olmamaktadır.


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40