Yönetim Komitesi

Yönetim Komitesi

Yönetim Komitesi, Başkan'ın başkanlığı altında dört Başkan Yardımcısından oluşur. Başkan Yardımcıları Başkan'ın önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile atanırlar. Başkan Yardımcıları bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler.Başkan'ın başkanlık edemediği hallerde, tayin edeceği Başkan Yardımcısı Yönetim Komitesine başkanlık eder.

Yönetim Komitesi,

a) Başkanca lüzum görülen hallerde, Banka Meclisi kararına bağlanacak hususları önceden inceleyerek, Banka Meclisine yapılacak teklifleri hazırlamak;

b) Bankanın idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlamak;

c) Yönetmeliklerle Yönetim Komitesinin kararına bırakılan hususlarda karar almak;

d) Banka işlemlerinde koordinasyonu sağlamak;

e) Atanmaları Banka Meclisince yapılan personel dışında kalan memur ve hizmetlilerin tayin, aylıklarını tespit, işten çıkarma ve emeklilik gibi işlemleri yapmak.

ile görevlidir.


 

 • Yönetim Komitesi, Murat Çetinkaya CV'si için tıklayınız.
  Murat Çetinkaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Yönetim Komitesi, Erkan Kilimci CV'si için tıklayınız.
  Erkan Kilimci
 • Yönetim Komitesi, Murat Uysal CV'si için tıklayınız.
  Murat Uysal
 • Emrah Sener
  Dr. Emrah Şener

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40