Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilecek dört üyeden oluşur. Bir Denetleme Kurulu üyesinin üyelikten ayrılması halinde, Denetleme Kurulunun diğer üyeleri, Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine seçilme şartlarını taşıyan birisini seçerler. 
Görev süreleri iki yıldır.

a) Denetleme Kurulu, Bankanın bütün muamele ve hesaplarını denetler.

b) Başkanlık, Denetleme Kurulunun talep edeceği bütün malumat ve vesikaları vermekle yükümlüdür.

c) Denetleme Kurulunun yönetme yetkisi olmayıp, mütalaalarını yazılı olarak Banka Meclisine bildirir ve bir kopyasını da Başbakanlığa verir.

d) Kurul yıl sonunda muamele ve hesaplar hakkında hazırlayacağı raporu Genel Kurula arz eder.


  • Denetleme Kurulu, Mehmet Ziya Gökalp CV'sini indirmek için tıklayınız.
    Mehmet Ziya Gökalp
  • Denetleme Kurulu, Dr. Mehmet Babacan CV'sini indirmek için tıklayınız.
    Dr. Mehmet Babacan

  • Mehmet Kaya

  • Zekeriya Kaya 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40