Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hissedarları kimlerdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hissedarları kimlerdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hisseleri (A), (B), (C) ve (D) sınıflarına ayrılmıştır.

(A) sınıfı hisse senetleri münhasıran Hazineye ait olup, sermayenin yüzde 51'inden aşağı olamaz. (B) sınıfı hisse senetleri Türkiye'de faaliyette bulunan milli bankalara tahsis edilmiştir. Hisse senetlerinin en çok 15.000 adeti, (C) sınıfı hisse senedi olarak, milli bankalar dışında kalan diğer bankalarla imtiyazlı şirketlere tahsis edilmiştir. (D) sınıfı hisse senetleri Türk ticaret müesseselerine ve Türk vatandaşlığını haiz tüzel ve gerçek kişilere tahsis edilmiştir.

TCMB hisse senetlerine ilişkin genel bilgiler ile belirli bir oranın üzerinde hisseye sahip olan bazı hissedarlarımıza, hisselerinin tutarlarına ve toplam sermaye içindeki oranlarına ilişkin bilgilere, TCMB Genel Ağ sitesinde, "Banka Hakkında" başlığı altındaki "Mali Tablolar ve Raporlar" bölümünde "Yıllık Rapor" başlığı altında yer alan Yıllık Rapor 2016'nın 17 ve 96'ncı sayfaları ile "Bağımsız Denetim Raporları" bölümünde bulunan 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun 27'nci, uluslararası muhasebe standartlarına göre düzenlenen 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun ise 51'inci sayfasından ulaşılabilmektedir.

Daha önceki yıllara ilişkin benzer bilgilere de TCMB Genel Ağ sitesinde Mali Tablolar ve Raporlar başlığı altındaki "Yıllık Rapor" bölümünde yer alan yıllık raporların TCMB sermayesine ilişkin bölümlerinden ulaşılması mümkündür.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40