Banknot

Banknot
E-9 Emisyon Grubu II. tertip banknotların dolaşımda bulunan E-9 Emisyon Grubu I. tertip banknotlara göre farklı özellikleri nelerdir?

E9 Emisyon Grubu II. tertip banknotların, 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I. tertip Türk lirası banknotlara göre farklı özellikleri aşağıda belirtilmiştir;

1- Banknotlardaki imzalar Başkan Doç. Dr. Erdem Başçı ile birlikte;

    . 200 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Yörükoğlu,

    . 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Necati Şahin,

    . 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Turalay Kenç,

    . 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya,

    . 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Necati Şahin,

    . 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Yörükoğlu olarak yeniden düzenlenmiştir.

2- 5 Türk liralık kupürün hakim rengi "mor" olarak değiştirilmiştir.

E9 Emisyon Grubu II. tertip banknotlar, kağıt özellikleri, boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından yukarıdaki özellikler dışında I. tertipleriyle tamamen aynı olup birlikte tedavül edecektir.

 
Halen dolaşımda bulunan E-9 Emisyon Grubu I. tertip banknotlar, E-9 Emisyon Grubu II. tertip banknotlarla birlikte dolaşımda bulunacak mı?

Bankamızca, 1211 Sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, 24 Aralık 2012 tarihinde tedavüle çıkarılan E9 Emisyon Grubu II. tertip 10, 20 ve 100 Türk lirası banknotlar ile 8 Nisan 2013 tarihinde tedavüle çıkarılan II. tertip 5, 50 ve 200 Türk lirası banknotlar, 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I. tertip Türk lirası banknotlarla birlikte tedavül edecektir.

 
Banknotların kullanımında nelere dikkat edilmelidir?

Dolaşımda bulunan banknot kalitesinin artırılması amacıyla;

  • Banknotların yıpratılmaması için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi,
  • Banknotların üzerine yazı yazılmaması, buruşturulmaması, delinmemesi ve yırtılmaması,
  • Banknot işleme sistemlerinin çalışmalarının olumsuz yönde etkilenmemesi için yırtılmış banknotların naylon bantlarla yapıştırılmaması,
  • Cüzdan kullanma alışkanlığının edinilmesi,
  • Vatandaşlarımızın ellerine geçen eskimiş ve yıpranmış banknotları TCMB Şubeleri veya bankacılık sistemi aracılığıyla değiştirmeleri,

gerekmektedir.

 
Eskimiş ve yıpranmış banknotlar nerede ve nasıl değiştirilebilir?

Yazıları okunmayacak şekilde kirlenmiş, yıkanmış, boyanmış, yanmış, yırtılmış veya sair sebeplerle eskiyip yıpranmış, değeri belirlenebilen tam banknotlar ile yüzeyindeki eksiklik %50'den az olan banknotlar, yazılı değeri üzerinden başa baş olarak; tek parçadan ibaret olmak kaydıyla yüzeyindeki eksiklik %50 olan banknotlar yazılı değerinin yarısı üzerinden yenileriyle değiştirilebilir. Yüzeyinin yarısından fazlası eksik olan banknotlar ise değiştirilmemektedir. Eskimiş, yıpranmış veya kısmen fiziki parça kaybına uğramış banknotların, doğrudan TCMB Şubeleri, T.C. Ziraat Bankası veya diğer banka ve özel finans kurumlarının şubeleri aracılığıyla değiştirilmesi mümkündür.

 
Banknotların resim ve görüntülerinin kullanılmasında bir sınırlama var mıdır?

5083 sayılı Kanun'un 4. maddesine istinaden, "Banknotların Resim ve Görüntülerinin Çoğaltılması ve Yayınlanması ile İlgili Duyuru" TCMB tarafından 24 Şubat 2004 ve 13 Ekim 2004 tarihli ve sırasıyla 25383 ve 25612 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanmıştır. İlan olunan bu şartlara uymayan kişiler hakkında fiil daha ağır bir suça yol açmadığı takdirde ağır para cezası uygulanmaktadır.

 
Sahte bir banknot ele geçirildiğinde ne yapılmalıdır?

Sahte bir banknot ele geçirildiğinde, paranın nereden ve kimden alındığı belirtilerek en yakın kolluk kuvvetine (Emniyet veya Jandarma birimleri) bildirilmesi, hem bir vatandaşlık görevi hem de yasal bir zorunluluktur.

 
Tedavülden kaldırılan ve zaman aşımı süresi devam eden banknotlar nerede değiştirilebilir?

Tedavülden kaldırılan banknotlar on yıllık kanuni zaman aşımı süresince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Şubelerinde değiştirilebilir.

 
Eskimiş ve yıpranmış banknotların kullanılması sağlığa zararlı mıdır?

Yapılan araştırmalar, bazı mikroorganizmaların yıpranmış ve kirli banknotlarda daha yüksek oranda ürediğini ve vezne çalışanlarında cilt enfeksiyonları, ciltte apse ve gastroenterit gibi enfeksiyonların daha fazla gözlendiğini göstermektedir.

Koruyucu sağlık önlemlerinin yanı sıra, yıpranmış ve kirli banknotların insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerinden uzaklaşmanın en etkin yollarından biri de, bu banknotların yenileriyle değiştirilmesi ve olabildiğince yeni ve temiz banknotların kullanılmasıdır.

Merkez Bankası, dolaşımda bulunan banknotların mümkün olduğunca temiz kupürlerden oluşan bir kompozisyon içinde bulundurulması amacıyla hizmet ağını genişletecek şekilde T.C. Ziraat Bankası şubeleri nezdinde banknot depoları açmakta, bankaların yıpranmış banknotları Merkez Bankası şubelerine getirmelerini teşvik etmektedir.

 
Tedavülden kaldırılmış Türk lirası banknotları nereden satın alabilirim?

Tedavülden kaldırılmış banknotların değerlerinin tespit edilmesi ve alım-satım işlemleri için nümismatlarla www.turknumismatik.org.tr adresinden bağlantı kurulabilir.

 
Madeni paralar ile ilgili bilgileri nereden temin edebilirim?

1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması hakkında kanuna göre, tedavüle madeni para çıkartmaya yetkili kuruluş Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığıdır.

1984 yılında kabul edilen 234 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kurulmuş ve madeni paraların basılması ve tedavüle sürülmesi Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı kuruluşu olarak görev yapan bu Genel Müdürlüğün yetkisine verilmiştir.

Madeni paralarla ilgili sorularınızı bu kuruma iletebilirsiniz.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Emirhan Cad. No:1 Dikilitaş
Beşiktaş 80776 İstanbul-Türkiye
Web: www.darphane.gov.tr
E-mail: darphane@darphane.gov.tr

 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40