Yıllık Rapor

Yıllık Rapor

Merkez Bankası şeffaflık ilkesi gereğince ve Türk Ticaret Kanunu, Merkez Bankası Kanunu ile Banka Esas Mukavelesinden doğan yükümlülükleri çerçevesinde ve her yıl Nisan ayında Yıllık Faaliyet Raporunu hissedarları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Yıllık Rapor ile Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin yanı sıra Bankanın stratejik plan uygulamaları ve bir önceki yıla ilişkin finansal tabloları sunulmaktadır.


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40