STRATEJİ VE KURUMSAL YÖNETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ VE KURUMSAL YÖNETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik öneme sahip projelerin etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlamak,

Kurumsal strateji oluşturmaya yönelik çalışmaları yürütmek,

Başkanlık Makamının özel kalem ve protokol işlemlerini yürütmek,

Başkanlık Makamının sunum, konuşma ve görüş bildiren yazılarına ilişkin işlemleri yapmak,

Banka üst yönetimine sekretarya ve büro hizmeti vermek,

İleri analitik yöntemleri ve finansal teknolojileri kullanmak suretiyle stratejik karar alma süreçlerinde Başkanlık Makamına teknik destek sağlamak,

Başkanlık Makamının öncelikli konuları üzerinde konferans, seminer, çalıştay ve benzeri toplantıları organize etmek veya bu tür etkinlikleri düzenleyecek diğer birimlere organizasyon desteği sağlamak

ile görevlidir.

Strateji ve Kurumsal Yönetim Genel Müdürlüğü üç Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:
 

Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü

Protokol Müdürlüğü

Başkanlık Ofisi

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40