LOJİSTİK DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

LOJİSTİK DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bankanın ihtiyacı için taşınmaz satın alınması, satılması, kiralanması, inşaat, restorasyon, tadilat, tesisat, tevsii, bakım ve onarım ile sigorta işlerini yürütmek,

Bankaya ait bina ve tesislerin mekanik, tesisat, elektrik ve elektronik sistemlerini yapmak veya yaptırmak ve bu sistemleri işletmek,

Bankanın gayrımenkul ve demirbaşlarının kayıtlarını tutmak ve takibini yapmak,

Banka ihtiyacı için gerekli demirbaş eşya, kırtasiye, matbua ve her türlü malzemeyi temin etmek, depolamak ve dağıtım işlerini yürütmek,

Banka demirbaşlarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, sigortalamak, imha ve ihraç işlemlerini yürütmek,

Bankanın araç ve ulaşım hizmetleri ile konusuna giren diğer destek hizmetlerini yürütmek,

İdare Merkezi ve Ankara Şubesi personeli için yemek hazırlatmak, yemek yardımı ile ilgili olarak şubelerce yürütülen işleri takip ve koordine etmek,

Sosyal tesis ile eğitim, seminer ve dinlenme sitesini yönetmek, işletmek, buralardan yararlanacak Banka personelini ve emeklileri tespit etmek,

Personele konut ve misafirhanelerin tahsis edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, buna ilişkin işlemleri yürütmek,

Bankanın sağlık politikalarının planlanmasını ve yerine getirilmesini sağlamak, bu politikalar çerçevesinde personele ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine sağlanacak sosyal yardım ve sağlık hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü hariç İdare Merkezinin koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek, Banka genelinde bu hizmetleri takip etmek ve denetlemek,

Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü hariç İdare Merkezinin afet, acil durum ve topyekûn savunma sivil hizmetlerini yürütmek, Banka genelinde bu hizmetleri takip etmek ve denetlemek

ile görevlidir.

 

Lojistik Destek Hizmetleri sekiz Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:
Alım Satım ve İhale İşleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Güvenlik Müdürlüğü
Malzeme Müdürlüğü
İnşaat ve Emlak İşleri Müdürlüğü
Teknik İşletim Müdürlüğü
Sosyal İşler Müdürlüğü
Sivil Savunma ve Seferberlik Müdürlüğü

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40