İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Bankanın insan kaynakları politikasını belirlemek ve insan kaynağını en etkin şekilde kullanmak amacıyla üst yönetime önerilerde bulunmak,
 • Bankanın personel ihtiyacını belirleyerek karşılamak, kariyer yönetimi kapsamında personelin örgüt içinde niteliklerine uygun işlerde çalışmasını sağlamak,
 • Bankaya verilen görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla iş analizi çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda örgüt yapısında gerekli düzenlemeleri hazırlamak,
 • Personele verilen ücret ve sosyal olanakların değişen koşullara uygun hale getirilebilmesi için öneriler geliştirmek,
 • Personelin atama, özlük ve emeklilik işlerini yürütmek, İdare Merkezi personelinin maaş ödeme ve tahsilat işlemlerinin yapılması ile sosyal güvenlik kesintileri yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Personelin değerlendirilmesi, personele verilecek ödül ve uygulanacak disiplin cezaları ile ilgili işlemleri yapmak,
 • İnsan kaynakları uygulamaları, özlük hakları, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı hakkında personeli bilgilendirmek, gerektiğinde ilgili birim ve mercilere teknik görüş vermek,
 • Banka personelinin eğitim ihtiyacını belirlemek,
 • Bankanın genel amaç ve politikasına, teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelere uygun, etkili bir eğitim sistemi kurmak, bu konuda araştırma yapmak, eğitim plan ve programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
 • Kurum aidiyetinin güçlendirilmesi için çalışanlar arasında iş birliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı çalışmalar yapmak,
 • Bankanın kültür, sanat, çevre ve sosyal etkinliklerini planlamak, organize etmek ve personelin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak,

ile görevlidir.
 

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü dört Müdürlükten oluşur:
 

Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Planlama Müdürlüğü

Kültür, Sanat ve Sosyal Etkinlikler Müdürlüğü

Personel Yönetimi Müdürlüğü

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40