İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomi ile ilgili gerekli verileri toplamak, bu verilerin derlenmesi ve hazırlanması ile ilgili araştırma ve planlama çalışmaları yapıp, istatistikler üreterek, Başkanlığın, ilgili diğer birimlerin veya Başkanlıkça uygun görülecek diğer kişi ve kuruluşların kullanımına önceden belirlenen bir takvim çerçevesinde sunmak,
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan Resmi İstatistik Programı çerçevesindeki çalışmaları yürütmek,
Üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak yönünde gerekli çalışmaları yapmak,
Bankanın diğer birimleri ile iş birliği içinde, veri bankası kurmak, veri tabanı uygulamaları geliştirmek ve veri tabanını güncellemek,
Parasal ve finansal istatistikler ile ilgili tabloları hazırlamak,
Ödemeler dengesi istatistikleri ile uluslararası yatırım pozisyonu ve ilgili diğer tabloları hazırlamak,
Para-kredi politikalarının reel sektördeki mikro ve makro düzeydeki etkilerini izlemek amacıyla reel sektörde faaliyet gösteren firmaların finansal tablolarını değerlendirmek, bunları uluslararası sektör sınıflandırmasına göre birleştirip, sektöreldeğerlendirme raporları hazırlamak,
Ekonomideki gelişmeleri değerlendirmeye yönelik çeşitli anket çalışmalarını hazırlamak ve yürütmek,

ile görevlidir.
 

İstatistik Genel Müdürlüğü dört Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:
 

Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü

Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

Reel Sektör Verileri Müdürlüğü

Veri Yönetim Müdürlüğü

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40