İLETİŞİM VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLETİŞİM VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  • Banka politikalarının ve uygulamalarının kamuoyuna duyurulmasını, tanıtılmasını ve kamuoyunda doğru algılanmasını sağlamak,
  • Bankanın, uluslararası kuruluşlar, yabancı merkez bankaları ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek, yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla Bankayı yurt dışında temsil etmek,
  • Dünyada meydana gelen ekonomik ve siyasi gelişmeler ile yeni oluşumları izlemek, analiz etmek, öngörülerde bulunmak,
  • Bankanın, medya, yerli ve yabancı yatırımcılar ve analistler ile ilişkilerini yürütmek, Banka ve ülke ile ilgili haber ve raporları izlemek ve analiz etmek,
  • Banka tarafından düzenlenmesi öngörülen konferans, seminer, çalıştay ve benzeri organizasyonları gerçekleştirmek,
  • Bankanın Genel Kurul, Banka Meclisi ve Yönetim Komitesi toplantılarına ilişkin destek hizmetlerini yerine getirmek,
  • Bankanın iç ve dış haberleşme ile dokümantasyon işlerini yerine getirmek,
  • Bankanın arşivini yönetmek,
  • Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek

ile görevlidir.
 

İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü altı Müdürlük ve Yurt Dışı Temsilcilikler halinde faaliyet göstermektedir:
 

Avrupa Birliği ve İkili Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü 

Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu Hizmetleri Müdürlüğü

Haberleşme ve Kütüphane Müdürlüğü

Kamuoyu ile İlişkiler Müdürlüğü

Uluslararası Ekonomik Analiz Müdürlüğü 

Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Müdürlüğü

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40