İşçi Dövizi Hesapları

İşçi Dövizi Hesapları

Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı (KMDTH) ve Süper Döviz Hesabı (SDH), Bankamızca geliştirilen sisteme göre işleyen, yurt dışında ikamet eden, oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan 18 yaşından büyük, T.C. Vatandaşı veya Belge/Yeni Mavi Kart sahibi gerçek kişiler adına Bankamızca belirlenen döviz cinsleri üzerinden açılmış mevduat hesaplarıdır. İlk olarak 1976 yılında uygulamaya başlanan KMDTH’ler ve 1994 yılında açılmaya başlanan SDH’ler, TCMB’ye duyulan güven nedeniyle hak sahiplerinin yoğun bir ilgisiyle karşılaşmıştır.

2000’li yıllara kadar TCMB döviz rezervleri içinde önemli bir paya sahip olan işçi dövizi hesaplarının, TCMB stratejik hedefleri doğrultusunda tasfiye edilmesine karar verilmiştir. 8 Ekim 2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren 2013/12 Sayılı Genelge hükümlerine göre:

  • 01.01.2014 tarihinden itibaren yeni KMDTH ve SDH açılmamaktadır.
  • 01.01.2015 tarihinden itibaren vadesi dolan hesapların vadeleri yenilenmeyerek,  hesaplardaki tutarlar tahakkuk ettirilen faizleriyle birlikte, sıfır faizli vadesiz hesap olarak takip edilmektedir.
  • 01.01.2015 tarihinden itibaren hak sahipleri tarafından kapatılmayan hesaplar ise, vadeleri de dikkate alınarak Borçlar Kanunu hükümlerine göre 10 yıl sonra zamanaşımına uğrayacaktır.

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR

Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplarına İlişkin 08/10/2013 Tarihli Basın Duyurusu

I-M Sayılı Bankamız Genelgesinin Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı (KMDTH) ve Süper Döviz Hesabı (SDH) Sistemine İlişkin Maddeleri

01/01/2014 Tarihinde Yürürlüğe Giren I-M Sayılı Bankamız Genelgesinin KMDTH ve SDH Sistemine İlişkin Maddelerinde Değişiklik Yapan Genelge

KMDTH ve SDH Sistemine İlişkin Genel Bilgi

T.C. Merkez Bankası Şubelerinde Kullanılan Başvuru Formu (Hesap Sahibi)

T.C. Merkez Bankası Şubelerinde Kullanılan Başvuru Formu (Vekil)

Geçmişe Yönelik KMDTH ve SDH Faiz Oranları

T.C. Merkez Bankası Şubelerinin Telefon Numaraları ve Adresleri

T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi ve Yurt Dışı İletişim Bilgileri


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40