Görev Tanımları ve Kariyer Yolu

Görev Tanımları ve Kariyer Yolu
Araştırmacı

Görevin Tanımı: TCMB Teşkilat ve Görevleri Esas Yönetmeliği çerçevesinde Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü’ne verilen görevlere ilişkin olarak, ekonomik ve mali konularda araştırmalar ve değerlendirmeler yapmak

Kariyer Yolu:

 
Denetçi Yardımcısı

Görevin Tanımı: TCMB Teşkilat ve Görevleri Esas Yönetmeliği ve TCMB Denetim Yönetmeliği çerçevesinde Banka’nın her türlü faaliyetini denetlemek, Banka kaynaklarının daha verimli ve etkili kullanımını sağlamak amacıyla önerilerde bulunmak, görev verilen konularda danışmanlık hizmeti vermek. Risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin verimliliğinin ve etkililiğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik sistemler kurulmasına ilişkin önerilerde bulunarak Banka amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak

Kariyer Yolu:

 
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı

Görevin Tanımı: TCMB Teşkilat ve Görevleri Esas Yönetmeliği ve Uzmanlık Yönetmeliği çerçevesinde Banka hizmetlerinin gerektirdiği konularda sistematik olarak bilgi toplama, inceleme, araştırma, geliştirme, analiz ve değerlendirme yapmak. Bu işleri süresinde, doğru, mevzuata uygun, etkin ve eksiksiz olarak yerine getirmek

Kariyer Yolu:

 
Memur

Görevin Tanımı: TCMB Teşkilat ve Görevleri Esas Yönetmeliği çerçevesinde çalıştığı birime verilen görevlerin yürütülmesine ilişkin tüm işleri yöneticilerin talimatları doğrultusunda süresinde, doğru, mevzuata uygun, etkin ve eksiksiz olarak yerine getirmek

Kariyer Yolu:

 
Bilişim Uzmanı (Mühendis)

Görevin Tanımı: TCMB Teşkilat ve Görevleri Esas Yönetmeliği çerçevesinde Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yönetmeliği’ne göre verilen görevlerin yürütülmesine ilişkin tüm işleri süresinde, doğru, mevzuata uygun, etkin, ve eksiksiz olarak yerine getirmek

Kariyer Yolu:

 
Diğer Unvanlarda Kariyer Yolları

Merkez Bankasında bu unvanlar dışında mühendis, mimar, avukat, grafiker, sekreter, teknisyen, işletmen, sayıcı-operatör ile koruma ve güvenlik görevlisi gibi çalışanlar da görev almaktadır. Bu unvanlarda da kıdem ve görev yapılan dönemde alınan eğitimler dikkate alınarak bir terfi sistemi uygulanmaktadır. 

 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40