Çalışan Profili

Çalışan Profili

Banka çalışanlarının sayısı, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla İdare Merkezinde 2.486, Şubelerde ise 2.078 olmak üzere toplam 4.564'tür.

Banka, personel alımında adayların öğrenim düzeylerini gözetmektedir. Ayrıca, çalışanlarını daha sonra yurt içi ve yurt dışı eğitim olanakları ile desteklemektedir. Çalışanların 835'i önlisans, 1.756’sı lisans, 683’ü yüksek lisans ve 126’sı da doktora derecesine sahiptir.

31.12.2016


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40